Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Detecting and Repairing Data-Flow Errors in WFD-net Systems

Fang Zhao1, Dongming Xiang2,*, Guanjun Liu1, Changjun Jiang1, Honghao Zhu3

1 School of Electronics and Information Engineering, Tongji University, Shanghai, 201804, China
2 School of Information Science and Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, 310018, China
3 School of Computer Engineering, Bengbu University, Bengbu, 233030, China

* Corresponding Author: Dongming Xiang. Email: email

TSP_CMES_18872.pdf

  • 1335

    View

  • 662

    Download

  • 0

    Like

Share Link