Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Circular RNA circ_0003609 ameliorates hypertrophied ligamentum flavum by regulating the miR-155/SIRT1 axis

GUIBIN ZHONG1,2,#, SHURONG WANG3,#, YUJIN HE4, DAMING FENG1, KE WEI1, YANQIU YANG1, JIANWEI CHEN1,2,*, JUNLING CHEN1,*

1 Department of Orthopaedics, Baoshan Branch, Ren Ji Hospital, School of Medicine Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200444, China
2 Department of Orthopaedics, Ren Ji Hospital, School of Medicine Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200127, China
3 Department of Operation and Anaesthesia, Ren Ji Hospital, School of Medicine Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200127, China
4 Department of Orthopaedics, Huai Yuan Chang Jiu Hospital, Huaiyuan, 233499, China

* Corresponding Authors: JIANWEI CHEN. Email: email; JUNLING CHEN. Email: email

TSP_BIOCELL_50294.pdf

  • 410

    View

  • 158

    Download

  • 0

    Like

Share Link