Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

DNA Methylation Variation Is Identified in Monozygotic Twins Discordant for Congenital Heart Diseases

Shuliang Xia1,2,3,#, Huikang Tao2,#, Shixin Su4, Xinxin Chen2, Li Ma2, Jianru Li5, Bei Gao6, Xumei Liu5, Lei Pi7, Jinqing Feng4, Fengxiang Li2, Jia Li4,*, Zhiwei Zhang1,3,*

1 Guangdong Provincial People’s Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, 510100, China
2 Department of Cardiovascular Surgery, Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Guangzhou Medical University, Guangdong Provincial Clinical Research Center for Child Health, Guangzhou, 510623, China
3 Department of Pediatric Cardiology, Guangdong Cardiovascular Institute, Guangdong Provincial Key Laboratory of South China Structural Heart Disease, Guangzhou, 510100, China
4 Clinical Physiology Laboratory, Institute of Pediatrics, Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Guangzhou Medical University, Guangdong Provincial Key Laboratory of Research in Structural Birth Defect Disease, Guangzhou, 510623, China
5 Department of Echocardiogram, Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Guangzhou Medical University, Guangdong Provincial Clinical Research Center for Child Health, Guangzhou, 510623, China
6 Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, 63130, USA
7 Clinical Biological Resource Bank of Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Guangzhou Medical University, Guangzhou, 510623, China

* Corresponding Authors: Jia Li. Email: email; Zhiwei Zhang. Email: email

TSP_CHD_52583.pdf

  • 317

    View

  • 189

    Download

  • 0

    Like

Share Link