Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Quantum Communication Networks and Trust Management: A Survey

Shibin Zhang1,*, Yan Chang1, Lili Yan1, Zhiwei Sheng1, Fan Yang1, Guihua Han1, Yuanyuan Huang1, Jinyue Xia2

1 School of Cybersecurity, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, 610225, China.
2 International Business Machines Corporation (IBM), New York, 14201, USA.
* Corresponding Author: Shibin Zhang. Email: cuitzsb@cuit.edu.cn.

TSP_CMC_5668.pdf

  • 2873

    View

  • 2133

    Download

  • 1

    Like

Share Link