Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A High Gain, Noise Cancelling 2515-4900 MHz CMOS LNA for China Mobile 5G Communication Application

Xiaorong Zhao1, Weili Cheng2, Hongjin Zhu1, Chunpeng Ge3, Gengyuan Zhou1, *, Zhongjun Fu1

1 College of Computer Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou, 213001, China.
2 Jiangsu Agri-Animal Husbandry Vocational College, Taizhou, 225300, China.
3 University of Wollongong, Wollongong, NSW 2522, Australia.

* Corresponding Author: Gengyuan Zhou. Email: email.

TSP_CMC_10220.pdf

  • 2760

    View

  • 1412

    Download

  • 0

    Like

Share Link