Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Analysis of Temperature Rise Characteristics and Fatigue Damage Degree of ACSR Broken Strand

Jun Zhang1, Xiaobin Li1, Long Zhao2,*, Zixin Li1, Shuo Wang1, Pan Yao1, Pengfei Dai2

1 Jiangmen Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd., Jiangmen, 529030, China
2 School of electronic information, Xi’an Polytechnic University, Xi’an, 710048, China

* Corresponding Author: Long Zhao. Email: email

TSP_ENERGY_24855.pdf

  • 659

    View

  • 476

    Download

  • 0

    Like

Share Link