Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Research on Multi-Objective Optimization Model of Industrial Microgrid Considering Demand Response Technology and User Satisfaction

Junhui Li1,*, Jinxin Zhong1, Kailiang Wang1, Yu Luo1, Qian Han2, Jieren Tan2

1 Dongguan Power Supply Bureau, Dongguan, 523000, China
2 Guangdong Electric Power Design and Research Institute, Guangzhou, 510000, China

* Corresponding Author: Junhui Li. Email: email

TSP_ENERGY_21320.pdf

  • 1102

    View

  • 481

    Download

  • 0

    Like

Share Link