Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Performance of Gas-Steam Combined Cycle Cogeneration Units Influenced by Heating Network Terminal Steam Parameters

Guanglu Xie1, Zhimin Xue1, Bo Xiong1, Yaowen Huang1, Chaoming Chen1, Qing Liao1, Cheng Yang2,*, Xiaoqian Ma2

1 Zhongshan Jiaming Electric Power Co., Ltd., CNOOC Gas & Power Group, Zhongshan, 528403, China
2 School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou, 510640, China

* Corresponding Author: Cheng Yang. Email: email

TSP_ENERGY_47832.pdf

  • 577

    View

  • 215

    Download

  • 0

    Like

Share Link