Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

An Experimental Analysis of Gas-Liquid Flow Breakdown in a T-Junction

Lihui Ma1,*, Zhuo Han1, Wei Li1, Guangfeng Qi1, Ran Cheng2, Yuanyuan Wang1, Xiangran Mi3, Xiaohan Zhang1, Yunfei Li1

1 Technical Inspection Center, Sinopec Shengli Oilfield Company, Dongying, 257000, China
2 New Energy Development Center, Sinopec Shengli Oilfield Company, Dongying, 257000, China
3 China National Oil and Gas Exploration and Development Company, Ltd., Beijing, 100034, China

* Corresponding Author: Lihui Ma. Email: email

TSP_FDMP_46405.pdf

  • 379

    View

  • 115

    Download

  • 0

    Like

Share Link