Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Fusing Supervised and Unsupervised Measures for Attribute Reduction

Tianshun Xing, Jianjun Chen*, Taihua Xu, Yan Fan

School of Computer, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang, Jiangsu, 212100, China

* Corresponding Author: Jianjun Chen. Email: email

TSP_IASC_37874.pdf

  • 2180

    View

  • 1074

    Download

  • 0

    Like

Share Link