Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Real-Time Memory Data Optimization Mechanism of Edge IoT Agent

Shen Guo*, Wanxing Sheng, Shuaitao Bai, Jichuan Zhang, Peng Wang

China Electric Power Research Institute, Beijing, 100192, China

* Corresponding Author: Shen Guo. Email: email

TSP_IASC_38330.pdf

  • 877

    View

  • 457

    Download

  • 0

    Like

Share Link