Open Access iconOpen Access

ARTICLE

An Ui Design Optimization Strategy for General App in Big Data Environment

Hangjun Zhou1, Jieyu Zhou1,*, Guang Sun2,3, Wangdong Jiang3, Chuntian Luo1, Xiaoping Fan1, Haowen Zhang1, Haoran Zhang1

School of Information Technology and Management, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410000, China.
The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, USA.
Institute of Big Data, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410000, China.

*Corresponding Author: Jieyu Zhou. Email: email.

TSP_JQC_7238.pdf

  • 2623

    View

  • 1905

    Download

  • 0

    Like

Share Link