Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Identification of Sensitivity Predictors of Neoadjuvant Chemotherapy for the Treatment of Adenocarcinoma of Gastroesophageal Junction

Shoumiao Li*†, Baozhong Li, Jiaxiang Wang*, Da Zhang*, Zhiqiang Liu, Zhizhong Zhang, Wei Zhang, Yunjie Wang, Dongxiao Bai, Jianyun Guan, Yong Zhang

* Department of Surgery, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, P.R. China
† Department of Surgery, Anyang Tumor Hospital, Anyang, Henan, P.R. China

TSP_OR_96504016.pdf

  • 60

    View

  • 49

    Download

  • 0

    Like

Share Link