Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Knockdown of DDX5 Inhibits the Proliferation and Tumorigenesis in Esophageal Cancer

Zhenchuan Ma*, Jie Feng, Yurui Guo, Ranran Kong*, Yuefeng Ma*, Liangzhang Sun*, Xiaoping Yang*, Bin Zhou*, Shaomin Li*, Wei Zhang*, Jiantao Jiang*, Jin Zhang*, Zhe Qiao*, Yao Cheng*, Danjie Zha*, Shiyuan Liu*

* Department of Thoracic Surgery, The Second Affiliated Hospital of Medical School, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi, P.R. China
† Department of Nephrology, The First Affiliated Hospital of Medical School, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi, P.R. China
‡ Department of Anesthesia, The Second Affiliated Hospital of Medical School, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi, P.R. China

TSP_OR_96504016.pdf

  • 68

    View

  • 57

    Download

  • 0

    Like

Share Link