Open Access iconOpen Access

ARTICLE

TRAF4 Regulates Migration, Invasion, and Epithelial–Mesenchymal Transition via PI3K/AKT Signaling in Hepatocellular Carcinoma

Kairui Liu*, Xiaolin Wu*, Xian Zang, Zejian Huang*, Zeyu Lin, Wenliang Tan*, Xiang Wu*, Wenrou Hu*, Baoqi Li*, Lei Zhang*

* Department of Hepatobiliary Surgery, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China
† Physical Examination Center, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China
‡ Department of Hepatobiliary Surgery, The Six Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China

TSP_OR_96504017.pdf

  • 58

    View

  • 74

    Download

  • 0

    Like

Share Link