Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Long-Term Use of Nimotuzumab in Combination With Intensity-Modulated Radiotherapy and Chemotherapy in the Treatment of Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: Experience of a Single Institution

Wang Fangzheng*†1, Jiang Chuner‡1, Ye Zhiming*†, Liu Tongxin*†, Yan Fengqin*†, Wang Lei*†, Li Bin*†, Hu Fujun*†, Chen Ming*†, Qin Weifeng*†, Fu Zhenfu*†

* Department of Radiation Oncology, Zhejiang Cancer Hospital, Zhejiang, Hangzhou, P.R. China
† Zhejiang Key Laboratory of Radiation Oncology, Zhejiang, Hangzhou, P.R. China
‡ Department of Breast Surgery, Zhejiang Cancer Hospital, Zhejiang, Hangzhou, P.R. China

TSP_OR_96504017.pdf

  • 61

    View

  • 55

    Download

  • 0

    Like

Share Link