Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Effects of Nano-Cerium Oxide on Seed Germination and Seedling Growth of Vitex negundo

Zi Yang, Shixian Fan, Xuehan Wei, Zhiming Zhang, Xin Gui*, Yong Zhao*

College of Forestry, Henan Agricultural University, Zhengzhou, 450002, China

* Corresponding Authors: Xin Gui. Email: email; Yong Zhao. Email: email

TSP_PHYTON_13644.pdf

  • 2143

    View

  • 1464

    Download

  • 0

    Like

Share Link