Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Phenotype, Physiology, and Gene Expression of Barley Seedlings in Response to Nano Zinc Oxide Stress

Mengyuan Dong#, Rong Sun#, Qianhui Yang, Lantian Zhang, Yangying Yong, Yunxia Fang, Xian Zhang, Xiaoqin Zhang*, Dawei Xue*

College of Life and Environmental Sciences, Hangzhou Normal University, Hangzhou, 310036, China

* Corresponding Authors: Xiaoqin Zhang. Email: email; Dawei Xue. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_PHYTON_17465.pdf

  • 2135

    View

  • 1219

    Download

  • 0

    Like

Share Link