Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Application of Time Serial Model in Water Quality Predicting

Jiang Wu1, Jianjun Zhang1, Wenwu Tan1, Hao Lan1,*, Sirao Zhang1, Ke Xiao2, Li Wang2, Haijun Lin1, Guang Sun3, Peng Guo4

1 College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, 410081, China
2 Hunan Institute of Metrology and Test, Changsha, 410014, China
3 Big Data Institute, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China
4 University Malaysia Sabah, Sabah, 88400, Malaysia

* Corresponding Author: Hao Lan. Email: email

TSP_CMC_30703.pdf

  • 1542

    View

  • 784

    Download

  • 1

    Like

Share Link