Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Incomplete Image Completion through GAN

Biying Deng1 , Desheng Zheng1, *, Zhifeng Liu1 , Yanling Lai1, Zhihong Zhang2

1 School of Computer Science, Southwest Petroleum University, Chengdu, 610000, China
2 AECC Sichuan Gas Turbine Establishment, Mianyang, 621700, China

* Corresponding Author:Desheng Zheng. Email: email

TSP_JQC_17250.pdf

  • 1268

    View

  • 964

    Download

  • 0

    Like

Share Link