Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Aerodynamic Performance of DragonflyWing with Well-designed Corrugated Section in Gliding Flight

Zilong Zhang1, Yajun Yin2, Zheng Zhong1,3, Hongxiao Zhao1

Tongji University, Shanghai, China.
Tsinghua University, Beijing, China.
Corresponding author. E-mail: zhongk@tongji.edu.cn

TSP_CMES_285.pdf

  • 1298

    View

  • 1216

    Download

  • 0

    Like

Share Link