Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

IDV: Internet Domain Name Verification Based on Blockchain

Ning Hu1, Yu Teng2, Yan Zhao1, Shi Yin1, Yue Zhao3,*

1 Cyberspace Institute of Advanced Technology, Guangzhou University, Guangzhou, 510006, China
2 Zhong Zi Hua Ke Traffic Construction Technology Co., Ltd., Beijing, 100195, China
3 Science and Technology on Communication Security Laboratory, Chengdu, 610041, China

* Corresponding Author: Yue Zhao. Email: email

TSP_CMES_16839.pdf

  • 2271

    View

  • 1453

    Download

  • 0

    Like

Share Link