Open Access iconOpen Access

ARTICLE

PanopticUAV: Panoptic Segmentation of UAV Images for Marine Environment Monitoring

Yuling Dou1, Fengqin Yao1, Xiandong Wang1, Liang Qu2, Long Chen3, Zhiwei Xu4, Laihui Ding4, Leon Bevan Bullock1, Guoqiang Zhong1, Shengke Wang1,*

1 School of Computer Science and Technology, Ocean University of China, Qingdao, 266100, China
2 North China Sea Environmental Monitoring Center, State Oceanic Administration, Qingdao, 266000, China
3 Department of Informatics, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH, UK
4 Research and Development Department, Shandong Willand Intelligent Technology Co., Ltd., Qingdao, 266102, China

* Corresponding Author: Shengke Wang. Email: email

TSP_CMES_27764.pdf

  • 566

    View

  • 311

    Download

  • 0

    Like

Share Link