Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Natural neighbour Petrov-Galerkin Method for Shape Design Sensitivity Analysis

Kai Wang1, Shenjie Zhou1,2, Zhifeng Nie1, Shengli Kong1

School of Mechanical Engineering, Shandong University, No.73 Jingshi Road, Jinan, 250061, P. R. China
Corresponding author. Email: zhousj@sdu.edu.cn

TSP_CMES_107.pdf

  • 1323

    View

  • 950

    Download

  • 0

    Like

Share Link