Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Secure Model of Medical Data Sharing for Complex Scenarios

Wei She1, Yue Hu2, Zhao Tian1, Guoning Liu3, Bo Wang4, Wei Liu1, 2, *

1 The School of Software Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
2 The Cooperative Innovation Center of Internet Healthcare, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450000, China.
3 The School of Mechanical Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
4 The State University of New York at Buffalo, Buffalo, 14200, America.
* Corresponding Author: Wei Liu. Email: wliu@zzu.edu.cn

TSP_JCS_5856.pdf

  • 2650

    View

  • 2019

    Download

  • 0

    Like

Share Link