Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Application and Challenge of Blockchain Technology in Medical Field

Kaifeng Zhang1, Zhao Qiu1,*, Gengquan Xie1, Jiale Lin1, Tingting Zhang1, Yingsheng Lian1, Tao Chen1, Yunlong He2, Yu Yang2

1 Hainan University, Haikou, 570228, China
2 Hainan Century Wangan Information Technology Co., Ltd., Haikou, 570110, China

* Corresponding Author: Zhao Qiu. Email: email

TSP_JCS_29451.pdf

  • 1531

    View

  • 820

    Download

  • 0

    Like

Share Link