Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Research progress of TRIMs protein family in tumors

YUANYUAN HUANG#, HONGMEI WU#, RUYUAN LIU, SONG JIN, WEILAI XIANG, CHANG YANG, LI XU, XIAONIAN ZHU*

Department of Health Toxicology, School of Public Health, Guilin Medical University, Guilin, 541199, China

* Corresponding Author: XIAONIAN ZHU. Email: email

TSP_BIOCELL_25880.pdf

  • 1447

    View

  • 525

    Download

  • 1

    Like

Share Link