Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Limit Load of Soil-Root Composites

Yang Pu1, Xiang Zhihai1, Hu Xiasong2, Li Guorong2, Zhu Haili2, Mao XiaoqinCen2, Zhangzhi1,3

Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China
Department of Geological Engineering, Qinghai University, Xining 810016, P. R. China
Corresponding author. Tel.: +86-10-62784015; E-mail: demczz@mail.tsinghua.edu.cn

TSP_CMC_117.pdf

  • 1812

    View

  • 1430

    Download

  • 0

    Like

Share Link