Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Interface Effect on the Dynamic Stress around an Elliptical Nano-Inhomogeneity Subjected to Anti-Plane Shear Waves

Xue-Qian Fang1,2, Xiao-Hua Wang1, Le-Le Zhang3

Department of Engineering Mechanics, Shijiazhuang Railway Institute, Shijiazhuang, 050043, P.R. China
Corresponding author. Tel: +86 311 87936542; E-mail: fangxueqian@163.com
School of Computing and Informatics, Shijiazhuang Railway Institute, Shijiazhuang, 050043, P.R.China

TSP_CMC_229.pdf

  • 1519

    View

  • 1650

    Download

  • 0

    Like

Share Link