Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Fire Safety Analysis of Plastic Steel Frames

Rong-gang Zhang1,2, Hong-tao Zhang3 , Yu-xing Bai3, Jian-ling Gao3, Lai-yong Zhang2 , Bing-ye Xu1

1,2,3 Tsinghua University, Beijing, 100084, China HQCEC, Beijing, 100029, China North China University of Technology, Beijing, 100144, China

TSP_CMC_243.pdf

  • 1857

    View

  • 1225

    Download

  • 0

    Like

Share Link