Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Dynamic Stress around Two Interacting Cylindrical Nano-Inhomogeneities with Surface/Interface Effects

Le-Le Zhang1, Xue-Qian Fang1, Jin-Xi Liu1, Ji-Hong Ma1

Department of Engineering Mechanics, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043,P.R. China

TSP_CMC_171.pdf

  • 1539

    View

  • 1290

    Download

  • 0

    Like

Share Link