Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Wave Propagation in Functionally Graded Piezoelectric-piezomagnetic Rectangular Rings

Yuchun Duan1, Xiaoming Zhang2,3, Yuqing Wang2, Jiangong Yu2

Software College, Henan University, KaiFeng, 475001, P.R.China.
School of Mechanical and Power Engineering, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454003,P.R. China.
Corresponding Author. E-mail: zxmworld11@hpu.edu.cn

TSP_CMC_153.pdf

  • 1753

    View

  • 1150

    Download

  • 0

    Like

Share Link