Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Mechanical Analysis of the Coupled Gas-Solid-Thermal Model during Rock Damage

Cao Zhengzheng1, Zhou Yuejin1,2, Zhang Qi1, Wang Erqian1

1 State Key Laboratory for Geomechanics & Deep Underground Engineering, School of Mechanics & Civil Engineering, China University of Mining & Technology, Xuzhou 221008, China.
2 Corresponding author: Zhou Yuejin. Tel: +86-13914884696. Email: yuejinzh@163.com

TSP_CMC_203.pdf

  • 1303

    View

  • 983

    Download

  • 0

    Like

Share Link