Open Access iconOpen Access

ARTICLE

An Efficient Quantum Key Distribution Protocol with Dense Coding on Single Photons

Hao Xiao1,*, Jun Zhang2, Wenhua Huang3, Mi Zhou4, Wencheng Hu5

School of Information Engineering, Huzhou University, Huzhou, 313000, China.
School of Information Engineering, Jiangsu Maritime Institute, Nanjing, 21100, China.
College of Science, Huzhou University, Huzhou, 313000, China.
Virginia Commonwealth University, Richmond Virginia, 23284, USA.
College of Science, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou, 450007, China.

*Corresponding Author: Hao Xiao. Email: email.

TSP_CMC_6085.pdf

  • 1614

    View

  • 1013

    Download

  • 0

    Like

Share Link