Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Distributed Approach of Big Data Mining for Financial Fraud Detection in a Supply Chain

Hangjun Zhou1, *, Guang Sun1, 2, Sha Fu1, Xiaoping Fan1, Wangdong Jiang1, Shuting Hu1, Lingjiao Li1

1 Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China.
2 College of Engineering, The University of Alabama, Tuscaloosa, USA.

* Corresponding Author: Hangjun Zhou. Email: email.

TSP_CMC_9834.pdf

  • 4457

    View

  • 2438

    Download

  • 0

    Like

Share Link