Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Automatic Botnet Attack Identification Based on Machine Learning

Peng Hui Li1, Jie Xu1,*, Zhong Yi Xu1, Su Chen1, Bo Wei Niu2, Jie Yin1, Xiao Feng Sun1, Hao Liang Lan1, Lu Lu Chen3

1 Jiangsu Police Institute, Nanjing, 210000, China
2 Public Security Department of Jiangsu Province, Nanjing, 210000, China
3 The University of Adelaide, Adelaide, 5005, SA, Australia

* Corresponding Author: Jie Xu. Email: email

TSP_CMC_29969.pdf

  • 122705

    View

  • 7997

    Download

  • 9

    Like

Share Link