Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Topic-Aware Abstractive Summarization Based on Heterogeneous Graph Attention Networks for Chinese Complaint Reports

Yan Li1, Xiaoguang Zhang1,*, Tianyu Gong1, Qi Dong1, Hailong Zhu1, Tianqiang Zhang1, Yanji Jiang2,3

1 Engineering Technical Department, China FAW Group Co., Ltd., Changchun, 130012, China
2 Suzhou Automotive Research Institute, Tsinghua University, Suzhou, 215200, China
3 College of Software, Liaoning Technical University, Fuxin, 125105, China

* Corresponding Author: Xiaoguang Zhang. Email: email

TSP_CMC_40492.pdf

  • 171

    View

  • 129

    Download

  • 0

    Like

Share Link