Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Research on Metaverse Security and Forensics

Guangjun Liang1,2,3, Jianfang Xin4,*, Qun Wang1,2, Xueli Ni1,2,3, Xiangmin Guo1,2,3, Pu Chen1

1 Department of Computer Information and Cyber Security, Jiangsu Police Institute, Nanjing, China
2 Engineering Research Center of Electronic Data Forensics Analysis, Nanjing, China
3 Key Laboratory of Digital Forensics, Department of Public Security of Jiangsu Province, Nanjing, China
4 School of Intelligent Engineering, Nanjing Institute of Railway Technology, Nanjing, China

* Corresponding Author: Jianfang Xin. Email: email

TSP_CMC_38403.pdf

  • 506

    View

  • 425

    Download

  • 0

    Like

Share Link