Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Optimization of CNC Turning Machining Parameters Based on Bp-DWMOPSO Algorithm

Jiang Li, Jiutao Zhao, Qinhui Liu*, Laizheng Zhu, Jinyi Guo, Weijiu Zhang

College of Mechanical and Electrical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin, 150001, China

* Corresponding Author: Qinhui Liu. Email: email

TSP_CMC_42429.pdf

  • 560

    View

  • 662

    Download

  • 0

    Like

Share Link