Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Binary Program Vulnerability Mining Based on Neural Network

Zhenhui Li1, Shuangping Xing1, Lin Yu1, Huiping Li1, Fan Zhou1, Guangqiang Yin1, Xikai Tang2, Zhiguo Wang1,*

1 School of Information and Software Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, 611731, China
2 School of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, Waterloo, N2L 3G1, Canada

* Corresponding Author: Zhiguo Wang. Email: email

TSP_CMC_46595.pdf

  • 303

    View

  • 124

    Download

  • 0

    Like

Share Link