Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

SCIRD: Revealing Infection of Malicious Software in Edge Computing-Enabled IoT Networks

Jiehao Ye, Wen Cheng, Xiaolong Liu, Wenyi Zhu, Xuan’ang Wu, Shigen Shen*

School of Information Engineering, Huzhou University, Huzhou, 313000, China

* Corresponding Author: Shigen Shen. Email: email

TSP_CMC_49985.pdf

  • 275

    View

  • 96

    Download

  • 0

    Like

Share Link