Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

Influence of Subjection to SBF on Ultra-high Cycle Fatigue Behaviors of Ti-6Al-4V

LIU Yong-jie, TIAN Ren-hui, OUYANG Qiao-lin, WANG Qing-yuan

TSP_ICCES_5.pdf

  • 1100

    View

  • 682

    Download

  • 0

    Like

Share Link