Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Nematic Liquid Crystal Reorientation at Aqueous-LC Interface for Monitoring Biochemical Interactions by Specific Ions Effects

FengJie He1, HuiLong Liu1, XingLiang Xiong1, Shengjie Zhai2, *

1 Laboratory of Bioengineering, Chongqing Medical University, China
2 Mechanical Engineering Department, University of Nevada, Las Vegas, USA
* Corresponding Author: Shengjie Zhai. Email: Shengjie.Zhai@unlv.edu.

TSP_JAOP_35.pdf

  • 2113

    View

  • 1609

    Download

  • 2

    Like

Share Link