Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Big Data Audit of Banks Based on Fuzzy Set Theory to Evaluate Risk Level

Yilin Bi1, Yuxin Ouyang1, Guang Sun1, Peng Guo1, 2, Jianjun Zhang3, Yijun Ai1, *

1 Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China.
2 University Malaysia Sabah, Sabah, 88400, Malaysia.
3 Hunan Normal University, Changsha, 410081, China.

* Corresponding Author: Yijun Ai. Email: email.

TSP_JBD_1002.pdf

  • 2182

    View

  • 1518

    Download

  • 0

    Like

Share Link