Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Correlation Analysis of Turbidity and Total Phosphorus in Water Quality Monitoring Data

Wenwu Tan1, Jianjun Zhang1,*, Xing Liu1, Jiang Wu1, Yifu Sheng1, Ke Xiao2, Li Wang2, Haijun Lin1, Guang Sun3, Peng Guo4

1 College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, 410081, China
2 Hunan Institute of Metrology and Test, Changsha, 410014, China
3 Big Data Institute, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China
4 Department of Information and Communication Technology, University Malaysia Sabah, Sabah, 88400, Malaysia

* Corresponding Author: Jianjun Zhang. Email: email

TSP_JBD_30908.pdf

  • 263

    View

  • 179

    Download

  • 0

    Like

Share Link