Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Progress in research on tumor microenvironment-based spatial omics technologies

FANGMEI XIE1,#, NAITE XI1,#, ZEPING HAN1,#, WENFENG LUO1, JIAN SHEN1, JINGGENG LUO2, XINGKUI TANG2, TING PANG1, YUBING LV1, JIABING LIANG1, LIYIN LIAO1, HAOYU ZHANG1, YONG JIANG1, YUGUANG LI3,*, JINHUA HE1,*

1 Central Laboratory, Panyu Central Hospital of Guangzhou, Guangzhou, China
2 Department of General Surgery, Panyu Central Hospital of Guangzhou, Guangzhou, China
3 Administrating Office, He Xian Memorial Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China

* Corresponding Authors: YUGUANG LI. Email: email; JINHUA HE. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_OR_29494.pdf

  • 1279

    View

  • 308

    Download

  • 0

    Like

Share Link