Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Comparative Study on Diagonal Strut Model of Infill Wall

Zhenling Chai1, Zixiong Guo1,*, Xiaojuan Liu1, Yunfan Jiang1

College of Civil Engineering, Huaqiao University, Xiamen, 361021, China.

*Corresponding Author: Zixiong Guo. E-mail: email.

TSP_SDHM_240.pdf

  • 1958

    View

  • 1548

    Download

  • 0

    Like

Share Link