Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

PSO-LSSVM-based Online SOC Estimation for Simulation Substation Battery

Qiang Zhang1, Xianguang Zha1, Jun Wu1, Liang Zhang1, Wei Dai2, Gang Ren3, Shiqian Li3, Ning Ji3,*, Xiangjun Zhu3, Fengwei Tian3

1 State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing, 210024, China
2 State Grid Jiangsu Electric Power Company Research Institute, Nanjing, 211103, China
3 Technican Training Center of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Suzhou, 215004, China

* Corresponding Author: Ning Ji. Email: email

TSP_SDHM_18422.pdf

  • 1922

    View

  • 1301

    Download

  • 0

    Like

Share Link