Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Quantitative Detection of Corrosion State of Concrete Internal Reinforcement Based on Metal Magnetic Memory

Zhongguo Tang1, Haijin Zhuo1, Beian Li1, Xiaotao Ma2, Siyu Zhao2, Kai Tong2,*

1 Guangxi Xinxiang Expressway Co., Ltd., Nanning, 530000, China
2 College of Civil Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing, 400074, China

* Corresponding Author: Kai Tong. Email: email

TSP_SDHM_26033.pdf

  • 490

    View

  • 291

    Download

  • 1

    Like

Share Link