Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Lightweight Design of Commercial Vehicle Cab Based on Fatigue Durability

Donghai Li1,2, Jiawei Tian1, Shengwen Shi2, Shanchao Wang2, Jucai Deng2, Shuilong He1,2,*

1 School of Mechanical and Electrical Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin, 541004, China
2 Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd., Liuzhou, 545005, China

* Corresponding Author: Shuilong He. Email: email

TSP_CMES_24133.pdf

  • 1043

    View

  • 572

    Download

  • 1

    Like

Share Link